Si ens atenim al gruix de les publicacions d’arquitectura, excepte les de caràcter teòric, aquestes fan èmfasi sobre la imatge d’allò que es construeix. És més, de vegades no figuren ni plànols en les revistes del sector. Buildings Skins i Buildings & Light formen part, de fet són els dos primers volums, d’una enciclopèdia que pretén donar compte de l’obra del despatx, més de 150 edificis construïts durant aquests primers 25 anys de vida, analitzats des del punt de vista del detall constructiu. Així doncs, entorn del tema de les façanes o al de la llum (en el qual hem inclòs escales i comunicació vertical dels edificis, que no deixen de ser màquines que fan que la llum hi entri) expliquem algunes de les nostres realitzacions. Per a que les obres no perdin unitat s’expliquen en la seva totalitat, perquè no es vol que els llibres siguin una mera col•lecció de detalls, sense entendre el context en què han estat generats. Els llibres es divideixen en tres capítols: Buildings & light en Claraboies – Llum zenital / Finestres -Façanes de vidre / i Pavès, rajola gravada i altres vidres, mentre Buildings Skins es divideix en Pedra, maó, arrebossat / Les dobles pells / i Tractant amb la història.

Building and Skins
Monsa