En la línia del que l’editorial ha fet en diferents sectors i professions, aquesta monografia recull 35 converses sobre les biografies d’altres tants arquitectes que, rellevants o no, presenten l’interès de mostrar la cara desconeguda d’uns quants de nosaltres. Tinc la sensació que el llistat podria ser perfectament intercanviable per un altre tants companys, amb resultat similar.