El llibre està editat per la UAA Universitat Autònoma d’Aguascalientes, una de les universitats llatinoamericanes on he impartit classes i amb la qual m’uneixen molts vincles. És, potser, el més complet que mai hàgim editat sobre els 35 anys de treball de l’estudi. Amb pròlegs de Blanca Ruiz Esparza i Sergio Daniszewski.