Fruit de la crisi del sector després en l 2007, Llambi desapareix com a tal i s’integra dins de l’estructura d’una altra gran empresa amiga, Gradhermetic i el seu interès és tenir un llibre que reculli tota la seva història. Jo sé fer llibres… El llibre el maquetem al despatx en un treball que va durar tres anys. Llambi no em va voler cobrar les persianes de lames de casa meva de Tamariu, al·legant que eren prototips i els prototips no es pagaven. Nosaltres no vam voler cobrar res, perquè nosaltres no vam fer un llibre, sinó la maqueta d’un llibre. Existeix en edició bilingüe (espanyol / anglès i francès / anglès). Amb pròleg d’Anne Coste.