En l’últim any la tipologia de l’espai comercial ha sofert un considerable desenvolupament. L’aparició de nous comerços ha vingut acompanyada de noves formes d’entendre l’espai destinat a vendes, divisions espacials internes (que abans eren molt més esquemàtiques i convencionals), l’ús sistemàtic de la llum i el color com un element més de l’arquitectura, la utilització de materials prefabricats i una tendència molt estesa a l’ús dels espais diàfans o escassament seccionats.

En el present llibre, presentem una visió representativa d’allò més innovador entre les creacions en espais comercials, i les seves infinites possibilitats decoratives per comprendre d’una forma gràfica i assequible l’evolució i les últimes tendències del disseny en interiors públics.

COVER-RETAIL-SPACES-2

Monsa