“Personatges de Catalunya” és una col·lecció que pretén adonar, ja de manera anual, ja per professions, de l’estat actual i la vitalitat de la societat civil d’una determinada comunitat (existeixen l’equivalent en altres comunitats autònomes). En elles gents del món de la política (com Artur Mas, actual President de la Generaliltat o Jordi Hereu, alcalde de Barcelona), rectors d’Universitats, gents del món dels negocis, la indústria, l’espectacle i les arts (entre ells l’arquitectura), així com altres professions liberals, passen per les seves pàgines segons el consabido format d’entrevista amb fotos, explicant els seus assoliments, les seves preocupacions i les seves aspiracions.

Personajes de Cataluña 00

Personajes de Cataluña 01

Personajes de Cataluña 02

Personajes de Cataluña 03