Durant els anys 1979-81, sent encara estudiant de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, vaig treballar en el despatx de Coderch de Sentmenat. Amb posterioritat, vaig participar al costat de Pilar Cos, Santi Roqueta i Gustavo Coderch i sota l’adreça d’Emilio Donato, en la recopilació de tot el material de la qual seria la gran exposició que se li dedicaria, una vegada mort en el 84 i que tindria lloc en el Saló del *Tinell i en el Col·legi d’Arquitectes, en 1987. L’edició del catàleg va ser a càrrec de Carles Fochs. Per la del COAC vaig dissenyar i vaig editar els desplegables, en els quals des del propi disseny s’interpretava a l’arquitectura de Coderch, a l’a temps que preparem un nombre monogràfic de la Revesteixi Arquitectura del Col·legi de Madrid, de la qual llavors era corresponsal a Barcelona, així com nombrosos articles que es van publicar en premsa (El País, La Vanguardia, etc).

Coderch-00