Projecte per renovar una antiga edificació domèstica i transformar-la en edifici d’equipaments i sales de reunions de Communauté de Communes du Sud Roussillon a St Cyprien. El projecte es beneficia d’una sèrie d’ajudes del govern francès en programes de renovació energètica. La idea és perllongar una de les cobertes a dues aigües per generar un doble espai que tregui l’aire domèstic a l’antiga construcció, permetent que la llum arribi fins al foyer i els diversos llocs de trobada.