Habitatge a Sant Feliu de Codines

Una casa oberta a l’paisatge de la vall.

El projecte es planteja com dos habitatges, el permanent dels pares i el de cap de setmana per als fills, situats un a sota l’altre, compartint sala d’estar i diverses funcions comuns, en un intent per evitar passadissos i portes sempre tancades. Tot, sota un mateix sostre, a una única pendent, resolt a base de plataformes, que s’ajusten al terreny, a mode d’escames. La casa, oberta al paisatge, puja la balla, per donar una mirada tranquil·la sobre el poble que deixa enrere. El primer habitatge que vàrem construir es va plantejar des de una modernitat tranquil·la associada a la obra de Siza Viera o a la de Coderch i Enric Miralles, amb els que vaig treballar, essent estudiant.

Emplaçament: S. Feliu de Codines, Espanya
Data: 1987 – 1991
Co-Autor:
Xavier Valls
M²: 252 m²
Promotor: Sres. Valls
Constructora: Sat Perpetua M
Enginyeria: 0
Estructura: BOMA
Aparellador: G3-EDETCO
Fotògraf: O. Mestre
Octavio Mestre Arquitectos
Direcció

Passeig de Sant Joan 84, Pral. 1ª

08009. Barcelona, Espanya

Contacte

(+34) 934 577 338

(+34) 629 466 984

Copyright © 2024 Octavio Mestre Arquitectes Associats. Tots els drets reservats.