Habitatge unifamiliar a Valldoreix

Un habitatge amb efecte en cascada.

Tercera de la sèrie, en la qual destacaríem la inversió dels dormitoris, situats en planta baixa, en contacte amb el jardí, mentre el saló menjador es situa a la planta Pis, per a poder guanyar vistes sobre les tanques que tanquen la parcel·la. L’habitatge es disposa en cascada, tenint cada planta la seva terrassa sobre la immediata inferior, potenciant d’aquesta manera, una certa imatge nàutica (molt volguda pels moderns de les avantguardes històriques) que reforça la imatge del conjunt. El cos destinat a aparcament i la volumetria de la casa s’articulen per a generar un porxo que ens dóna la benvinguda, al costat del que destaca una gran obertura a doble espai, protegida per una gelosia de fusta. L’obligada separació als límits de la parcel·la, que permet generar una franja de servei en la part de darrere.

Emplaçament: Valldoreix, Espanya
Data: 1998 – 2001
Col·laborador: E. López, L. Machicao, E. Vignolo
M²: 341 m²
Promotor: Jose Lecha – MJ Navarro
Constructora: Construcciones Crespo
Enginyeria: 0
Estructura: BOMA / Javier Monte
Aparellador: Andreu Mata
Fotògraf: Lluis Sans
Octavio Mestre Arquitectos
Direcció

Passeig de Sant Joan 84, Pral. 1ª

08009. Barcelona, Espanya

Contacte

(+34) 934 577 338

(+34) 629 466 984

Copyright © 2024 Octavio Mestre Arquitectes Associats. Tots els drets reservats.